ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΑ ,ΚΟΜΒΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΟ

KOMBOLOI MADE OF BULL HORN