ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΠΑΛΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑ, ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑ

KOMBOLOI OLD MASTIC HAND MADE